Công ty Cổ phần Riotech (sau đây gọi tắt là Riotech) cam kết bảo vệ quyền lợi riêng tư của người dùng và khách hàng trên trang web của mình. Theo các nguyên tắc của Pháp luật bảo vệ dữ liệu, Chính sách quyền riêng tư này giải thích dữ liệu cá nhân được Riotech thu thập thông qua trang web của Riotech và các mục đích mà thông tin đó được lưu giữ.

Chúng tôi là ai

Trang web Riotech là cổng thông tin cho các sản phẩm do Công ty Cổ phần Riotech nhập khẩu và phân phối và đưa các tin tức liên quan đến các sản phẩm của Riotech. Trang web của chúng tôi có địa chỉ: https://riotech.vn.

Các bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu nhận xét, cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là mã băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt nhận xét của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ hiển thị công khai trong bối cảnh nhận xét của bạn.

Hình ảnh

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Các Cookie

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cần nhập tên, email, địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Chúng tôi không chia xẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Thông tin liên hệ của bạn

Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi, vui lòng vào phần Liên hệ của trang web, chúng tôi liệt kê thông tin liên hệ chi tiết cũng như cách thức liên lạc. Trong trường hợp cần khiếu nại, bạn có thể liên hệ trực tiếp với người phụ trách cấp cao của chúng tôi:

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Riotech nỗ lực để bảo vệ dữ liệu từ trang web của mình khỏi sự truy cập hoặc tiết lộ trái phép; để duy trì độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu; và để đảm bảo việc sử dụng thông tin thích hợp.

Các biện pháp bảo mật – bao gồm tường lửa, công nghệ mã hóa và phát hiện xâm nhập, sao lưu thủ tục và kiểm soát bên ngoài – được Riotech sử dụng để giảm lỗ hổng cho các mối đe dọa bảo mật và quyền riêng tư.

Một số dữ liệu cá nhân được Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi nắm giữ và xử lý. Dữ liệu này chỉ được lưu giữ và xử lý cho và thay mặt Riotech và theo hướng dẫn của chúng tôi.

Các quá trình tiết lộ dữ liệu mà chúng tôi thực hiện

Chúng tôi chỉ cung cấp dữ liệu của bạn theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bằng văn bản. Trước hoặc trong khi công bố dữ liệu theo yêu cầu, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn biết bằng phương thức liên lạc mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Liên kết trên trang web của chúng tôi:

Nếu bất kỳ phần nào của trang web này liên kết đến các trang web khác, các trang web đó không hoạt động theo Chính sách bảo mật này. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các tuyên bố về quyền riêng tư được đăng trên các trang web khác để hiểu quy trình thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của họ.

Thay đổi chính sách bảo mật này:

Chúng tôi có quyền sửa đổi điều khoản về quyền riêng tư này bất cứ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại nó thường xuyên. Mọi thay đổi đối với Chính sách bảo mật của trang web này sẽ được đăng trên trang web này để bạn luôn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong mọi trường hợp, nếu có, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin đó. Nếu bất cứ lúc nào chúng tôi quyết định sử dụng Dữ liệu cá nhân theo cách khác biệt đáng kể so với quy định trong Chính sách bảo mật của trang web này hoặc được tiết lộ cho bạn tại thời điểm được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và bạn sẽ có lựa chọn là cho dù chúng tôi có sử dụng thông tin của bạn theo cách mới hay không.