Giấy in nhiệt K80x80 Giấy in nhiệt K80x80
Product Code: k80x80
Product status: Hàng có sẵn

Giấy in nhiệt K80 x80 in hoá đơn tính tiền siêu thị, in bar bếp, nhà hàng, cà phê…

Mã hàng Giấy in nhiệt  ( K80x80mm.
Loại giấy Hansol
Số liện 01
Định lượng giấy 65 Gsm/m2
Đường kính lõi trong 13mm
Đường kính lõi ngoài 17mm