BENEFITS : Thermal Paper good, clear text, no smudging when printing strokes.

BENEFITS : Thermal Paper good, clear text, no smudging when printing strokes.

Giấy in nhiệt K80 x80 in hoá đơn tính tiền siêu thị, in bar bếp, nhà hàng, cà phê…