XP-P200 is an excellent performance mobile printer. It’s with 2000mAh lithium lon battery, and is widely used in police, tobacco, postal, transportation, distribution and other fields.

XP-P800 is an excellent performance mobile printer. It’s with 2000mAh lithium lon battery, and is widely used in police, tobacco, postal, transportation, distribution and other fields.

MÁY IN NHIỆT XPRINTER XP-P103

Máy in hóa đơn và in tem nhãn cầm tay Xprinter XP-P101

Máy In Nhiệt Xprinter XP-P324B là máy in di động cầm tay, thiết kế đơn giản nhỏ gọn;