Máy chấm công vân tay và thẻ GIGATA T8A

Máy chấm công Vân Tay+thẻ GIGATA T9

Máy chấm công vân tay + WIFI Ronald Jack 5000T-C