BENEFITS : Thermal Paper good, clear text, no smudging when printing strokes.

BENEFITS : Thermal Paper good, clear text, no smudging when printing strokes.

Giấy in nhiệt K80 x80 in hoá đơn tính tiền siêu thị, in bar bếp, nhà hàng, cà phê…

GIẤY DECAL MÃ VẠCH 3 TEM

Tem decal 37x22