FLEXIBLE 15.6-INCH ALL- FOR EDUCATION, POS SOLUTIONS, KIOSK AND OTHER APPLICATIONS

Touch Screen 15-Inch POS 

Touch Screen 17-Inch POS

Hệ thống POS máy tính tiền chuyên nghiệp của POS X200 được cải tiến mạnh mẽ, cùng nhiều tính năng quản lý và bảo mật cho phép các nhà bán lẻ tự chuẩn hóa công nghệ, dữ liệu đang sử dụng trên một hệ thống duy nhất cho toàn bộ hệ thống cửa hàng

Máy tính tiền POS DTek Q6D

Máy tính tiền POS DTek J1900

Máy tính tiền cảm ứng RESPOS RP1900

Máy Bộ Cảm Ứng T350 (2 màn hình)