Our Certificates

 • Ủy quyền của hãng Xprinter
  Ủy quyền của hãng Xprinter

  Thư ủy quyền của hãng Xprinter cho Công ty Cổ phần Riotech độc quyền phân phối sản phẩm Xprinter tại Việt Nam cũng như ủy quyền cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.

 • Winson Barcode Scaner
  Winson Barcode Scaner

 • Casiso Cash Register
  Casiso Cash Register

 • ASUS POS
  ASUS POS